A szövetség

Az alábbiakban bemutatom szövetségünket, az Ortopéd Cipőkészítők Szövetségét, melynek tagjai az egészségügyi ágazatban fontos részt vállaló szolgáltató szakemberek.

Az Önkéntes társulás célja továbbá, hogy országos érdekvédelmi szervezetként ellássa az egyre nehezebb helyzetben lévő ortopéd cipőkészítők érdekképviseletét, érdekvédelmét. A szövetség az ország egész területén gyakorolja az érdekképviselet, érdekvédelem és érdekközvetítés funkcióit.

Fontos feladatai közé tartozik, hogy az országos és a helyi szerveknél szakmai és gazdasági kérdésekben képviselje a szövetség tagjait javaslattevő és véleményező tevékenysége során.

A szakmai szervezetekkel és egyéb érdekképviseleti szervekkel együttműködve segíti érvényre juttatni a szakma érdekeit.

Tevékenysége során ellátja a tagjai érdekképviseletét minden olyan fórumon, ahol gazdálkodói, vállalkozási, munkaadói ügyekben illetékes.

Szövetségünk a tagok érdekében, érdekeinek érvényre juttatása céljából információs kapcsolatot épít ki és tart fent mindazon állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, ahol a tagok érdekeinek érvényre juttatása azt indokolták és szükségessé teszi. 

Képviseli a tagság érdekeit, a gazdálkodás helyi és általános feltétel rendszerét meghatározó, szabályzó rendszer kialakítása és módosítása során, kiemelten a biztosítóknál és a szakmai minisztériumnál.

Érvényesíti a tagok érdekeit, különféle testületi decentralizált és országos alapok felhasználásának elbírálásában.

Szövetségünk a szakmai szervezetekkel és egyéb érdekképviseleti szervekkel együttműködve javaslattevő, véleményező tevékenységével hozzájárul ahhoz, hogy a vitás helyzeteket az érdekeltek maguk, érdekeik egyeztetésével oldják meg.

Figyelemmel kíséri a megállapodások betartását, koordinálóként lép fel a szerződéses fegyelem betartása érdekében, szervezi a tagok között kialakult vitás kérdések megoldását, valamint ügyel a vállalkozási verseny tisztaságára, és közreműködik a piac etikai normáinak kialakításában és azok érvényesítésében.

Az érdekképviseleti munkán túl figyelemmel kíséri és tájékoztatást ad a szakma hazai helyzetéről.