Ortopéd Cipőkészítők Szövetsége

 

 

Tisztújító közgyűlés

Tisztelt Tagtársunk!

Ezúton meghívjuk az OCSZ tisztújító közgyűlésére, amelyet 2020. szeptember 17-én, (csütörtökön) 10 órakor tartunk.

A közgyűlés helyszíne: Ipartestületek Országos Szövetsége - IPOSZ
Címe: 1087 Budapest, Luther u. 4-6, I. em. 3, Tanácsterem.

A közgyűlés napirendje:
1.)   Az Elnökség 2019. évi beszámolója
2.)   Az Elnökség 2019. évi gazdálkodásról szóló beszámolója.
3.)   A Felügyelő és Etikai Bizottság jelentése.
4.) 2020. évi program és gazdálkodási terv jóváhagyása.
5.) Tisztújítás.
6.)   Egyebek (tagdíj hátralékok, e-jelentés, áremelés helyzete).

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a Tagság több, mint 50 + 1 % - ának
képviselője megjelent.

Amennyiben a meghirdetett kezdés időpontjában a közgyűlés határozatképtelen,
akkor 10 óra 30 perckor a fenti napirendi pontok tárgyában megismételt
közgyűlés kerül megtartásra, amely a megjelentek létszámától függetlenül
határozatképes.

Kérem a T. Tagságot a közgyűlésen való részvételre, és a pontos megjelenésre.

Budapest, 2020. szeptember 1.
Üdvözlettel:

Ifj. Rozsnyai Sándor
OCSZ elnök