Bemutatkozás

Szövetségünk az Ortopéd Cipőkészítők Szövetsége –OCSZ- 1993–ban 17 alapító vállalkozás /cég és magánszemély /önként vállalt tagságával jött létre. A Szövetség azzal a céllal alakult, hogy országos érdekvédelmi szervezetként ellássa az egyre nehezebb helyzetben lévő ortopéd cipőkészítők érdekképviseletét, érdekvédelmét.


A Szövetség az ország egész területén gyakorolja az érdekképviseletet, érdekvédelmi és érdekközvetítési funkcióit.A kezdeti 17 tagból pár év alatt 48-ra emelkedett a taglétszámunk, majd különböző átalakulások – megszűnések, új vállalkozások megjelenésével jelenleg országosan 37 céget tömörít az OCSZ.

Fontos feladatai közé tartozik, hogy az országos és helyi szerveknél, hatóságoknál szakmai és gazdasági kérdésekben is képviselje a Szövetség tagjait javaslattevő és véleményező tevékenysége során.

A szakmai szervezetekkel és egyéb szakmai érdekképviseleti szervezetekkel együttműködve segíti érvényre juttatni az ortopédiai cipész szakma érdekeit. Tevékenysége során információs kapcsolatokat épít ki, és tart fenn, valamint ellátja tagjai érdekképviseletét minden olyan fórumon, ahol gazdálkodói, vállalkozási, munkaadói ügyekben illetékes.

Képviseli tagsága érdekeit a gazdálkodás helyi és általános feltételrendszerét meghatározó szabályzó rendszer kialakítása és módosítása során, kiemelten a biztosítóknál és a szakmai minisztériumoknál. Érvényesíti tagsága érdekeit, különféle testületi decentralizált és országos alapok felhasználásának elbírálásában.

Figyelemmel kíséri a megállapodások betartását, koordinálókként lép fel a szerződéses fegyelem betartása érdekében, szervezi a tagok között kialakult vitás kérdések megoldását, valamint ügyel a vállalkozási verseny tisztaságára, közreműködik a piac etikai normáinak kialakításában és azok érvényesítésében.

Az érdekképviseleti munkán túl figyelemmel kíséri és tájékoztatást ad az ortopéd cipőkészítő szakma hazai helyzetéről.Csoportos felkészítés keretében szervezi tagsága részére a minőségbiztosítási rendszer bevezetésétől kezdve a módosításokon át történő aktualizálását. Szövetségünk elnöksége mindent elkövetett annak érdekében, hogy újra elinduljon a (duális) iskolarendszerű cipőkészítő szakképzés, amely lehetővé teszi, hogy továbbra is önállóan megmaradjon az ortopédiai cipész szakképzés - ha nem is gyorsan és látványosan –, de ismét megerősödjön.

A szakmai továbbképzés érdekében a mestervizsgáztatásban való közreműködés a Szövetség nagyon fontos, szakmai tevékenysége. A MKIK által felkért és kinevezett ortopédiai cipész mestervizsga-bizottság elnöke és tagjai a jelenlegi OCSZ elnökségének is meghatározó tagjai.

Évente a tudományos, technikai eredmények ismertetése céljából összehívott szakmai fórumokon, pl. az ENKK által minősített/akkreditált Szakmai Nap keretében – kiváló szakorvos előadókkal és ortopédiai cipészmesterek előadásaival - hozzájárul a korszerű módszerek bemutatásához, terjesztéséhez, valamint az egészségügyi és ortopédiai cipész szakma közötti együttműködés szélesítéséhez és fejlesztéséhez. A szakmai fórumon az ismertetett anyagok alapján állásfoglalást fogad el a bevezetésre kerülő új eszközökről annak érdekében, hogy az így kialakított ajánlások az intézkedésre hivatott hatóságokhoz eljutva elősegítsék azok bevezetését, alkalmazását a minőségi betegellátás területén. A nyilvános szakmai fórumainkon minden ortopédiai cipész és ortopédtechnikai szakember részt vehet.

A Szövetségünk megalakulása óta kapcsolatot kezdeményez és tart külföldi kamarákkal megfelelő szintű együttműködésben. Tagjaink mestereik részére külföldi ortopéd cipész mesterképző vizsgaközpontokban szakmai továbbképzést szervez.Szakmán belüli és kívüli szervekkel együttműködve elősegíti tagjai és más gazdálkodó szervezetek, intézmények vezetésszervezési módszereinek tökéletesítését oktatás, szaktanácsadás, továbbképzés és tapasztalatcsere útján. Külső felkérésre szakértői véleményt készítünk, hiszen az ortopéd cipő készítése nagy gyakorlatot és szakértelmet kíván. A korszerű, minőségi gyógyászati segédeszköz készítésével széles beteg-csoport életminőségének jobbá tételéről gondoskodunk.

Szövetségünk folyamatos tájékoztatást nyújt hazai és nemzetközi kiállításokról, vásárokról különböző kiadványok, ismertetők megküldésével. A mindennapi gyakorlatban felmerülő, az ortopéd cipőkészítő szakmát, működést érintő kérdések, problémák megoldásában gyors segítséget nyújtunk tagságunk számára.

Reméljük, bemutatkozó soraink felkeltették érdeklődésüket e nemes szakma iránt!

Napjainkban már a cipőipari szakmák, de különösen az ortopédiai cipész szakma hiányszakmának számít, a fenntartása mindannyiunk közös érdeke és felelőssége!
Ezúton is várunk tagjaink sorába minden kedves szakmai érdeklődőt, akik azonosulni tudnak céljainkkal!